Pěšky nebo na kole?

Okolí našeho penzionu stojí za prozkoumání. Lákavá je krásná příroda Chřibské vrchoviny, památky zapsané na seznamu UNESCO v nedaleké Kroměříži a na své si přijdou i milovníci řemeslného piva.

Cykloturistika

Vyrazíte-li na dovolenou s kolem, najdete zde spoustu možností, kam se vydat – ať už pojedete na klidný nenáročný výlet po hanácké rovině, nebo se vydáte do terénu Chřibské vrchoviny.

Město Kroměříž – 10 km

Velké náměstí, Kroměříž

Kroměříž je díky své historii, jedinečným památkám a neméně bohatému kulturnímu životu  nazývána Hanáckými Athénami. Je žádanou turistickou destinací, která nabízí pestrou paletu možností, pečlivě namíchanou z kvalitních, cenově dostupných služeb a atrakcí, které staví na poznání, odpočinku i zábavě. Věhlas městu přinesly unikátní památky, zejména Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada, zapsané od roku 1998 na prestižním seznamu UNESCO a patřící k nejnavštěvovanějším památkám v České republice. Genius loci Kroměříže však těží i z romantických kulis historického centra. Pulzujícím srdcem města je Velké náměstí s mnoha dobrými restauracemi, útulnými kavárnami a vinárnami. Také stinná podloubí a přilehlé malebné uličky vás přimějí zastavit a vymanit se z každodenního shonu. Ať už jste mladý pár, rodina s dětmi či cyklista.

Chřiby

Chřiby

Krajina plná kopců, skal, hlubokých údolí i hustých lesů s listnatými stromy. Horské pásmo se střední výškou 343 metrů, které odděluje Slovácko od Hané. Ve střední části se nachází nejvyšší bod Chřibů – Brdo (586,7 m n. m.). Obdivovat zde můžete dva přírodní parky a 12 zvláště chráněných území – 4 přírodní rezervace a 8 přírodních památek. Přírodní a historické zajímavosti mapují 4 naučné stezky. Krajina byla osídlována již v době Velkomoravské říše, o čemž svědčí poměrně velké množství archeologických lokalit. Toto bohatství láká návštěvníky v kterémkoliv ročním období a skýtá mnoho možností pro odpočinek, relaxaci, poznávání i sportovní aktivity. Není přehnané, že jsou Chřiby označovány jako ideální místo pro pohodovou dovolenou či výlet. Na poměrně malém prostoru se nachází velké množství zajímavostí. K mnohým z nich se vztahuje nějaká pověst či příběh.

Naučná stezka Boří, Divoky – 6,7 km

Stezka Vás seznámí s přírodními zajímavostmi klidové oblasti Chřiby, typickým rostlinstvem a živočichy, ale i negativním působením člověka na přírodu. Délka trasy je 4,34 km a je na ní 14 zastávek. Celková doba obchůzky je přibližně 2 hodiny. Jednotlivá zastavení zakreslená v mapce jsou vyznačena v terénu tabulí s vysvětlujícím textem. Naučná stezka je značena bílým čtvercem se zeleným šikmým pruhem. Naučnou stezku Boří vybudoval Český svaz ochránců přírody Divoky.

Rozhledna Zdenička, Těšánky – 5,7 km

Dřevěnou vyhlídkovou věž s názvem Zdenička nechala nedaleko vesničky Těšánky (obec Zdounky) vybudovat na podzim 2011 Místní akční skupina Hříběcí hory o. s. Projekt zahrnul vytyčení 150 km dlouhé hipostezky včetně vytvoření odpočívek, úvazišť, rozhledny a repliky vodního mlýna. Nová hipostezka byla slavnostně otevřena v říjnu 2011, rozhledna Zdenička pak 17. března 2012.

Archeoskanzen, Živá voda Modrá – 17,4 km

Archeoskanzen Modrá se nachází na okraji vesnice Modrá v okrese Uherské Hradiště. Jedná se archeologický skanzen představující život obyvatel Velké Moravy. K jeho otevření došlo v roce 2004. V expozici Živá voda se seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Ve venkovním areálu procházíte bohatou výsadbou zeleně. Najdete zde typické moravské biotopy s jejich charakteristickými bylinami a dřevinami. Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Nachází se v hlubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry. Můžete vidět ryby chladných vod, horských potoků a řek – jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje a velké ryby. Typickým obyvatelem je kapr, kterého chováme v několika formách. Dravce reprezentují štiky, candáti nebo sumci. Raritou expozice jsou jeseteři – tažné ryby, které dříve migrovaly z Černého moře až do řeky Moravy. Mezi jeseterem ruským, malým či hvězdnatým se vyjímá vyza velká – nějvětší sladkovodní ryba světa.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad – 19 km

Významné duchovní centrum, místo církevních poutí a cyrilometodějských oslav. Místo přesahující duchovní, náboženské a kulturní dědictví. Klenot moravského baroka, trojlodní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s bohatě zdobeným interiérem patří k nejvýznamnějším poutním místům u nás. Bazilika je celoročně volně přístupná. Prohlídka není dovolena, probíhá-li bohoslužba.

Hrad Cimburk, Koryčany – 27,3 km

Hrad Cimburk u Koryčan vystavěný v duchu francouzské gotiky byl založen Bernardem z Cimburku mezi léty 1327–1333. V roce 1709 je hrad zmiňován jako pustý. V roce 1994 bylo založeno občanské sdružení (nyní spolek) Polypeje, které započalo se záchrannými pracemi a zpřístupnilo hrad veřejnosti. Hrad je pro veřejnost přístupný celoročně a koná se zde řada kulturních akcí. Prohlídka hradu probíhá individuálně se zapůjčeným papírovým průvodcem. V případě konání kulturních akcí, nebo po předchozí domluvě, je možné absolvovat komentovanou prohlídku s průvodcem. Hrad je přístupný celoročně.

Hrad Buchlov – 27,8 km

Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivé výstavby. Jde tak o jeden ze vzácných příkladů v naší architektuře. Nikdy nedobytá pevnost je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo. Hrad je ve vlastnictví státu a je spravován Národním památkovým ústavem. Od roku 1968 je chráněn jako kulturní památka a od 1. ledna 2002 je zapsán na seznam národních kulturních památek.

Zámek Buchlovice – 30,7 km

Zámek Buchlovice, ležící nedaleko hradu Buchlova, patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležité místo v dějinách posledních let habsburské monarchie. Celý barokní komplex se skládá ze dvou zámeckých budov a rozsáhlého parku. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti. Areál zámeckého parku a zahrady v Buchlovicích patří k nejvýznamnějším a nejdochovanějším v Čechách a na Moravě. Vzácnost historické zahrady spočívá zejména v dochování prvků italské barokní zahrady a ve velmi citlivém napojení přírodně krajinářského parku na pravidelnou část zahrady.

Baťův kanál

V současné době je Baťův kanál 53 km dlouhá vodní cesta, která slouží pro rekreační plavbu od Otrokovic až do Skalice. Plavba probíhá také na samostatných říčních úsecích Kroměříž–Otrokovice a Rohatec–Hodonín. Návštěvníci si mohou vypůjčit malý motorový člun, který si řídí sami a proplouvají si tak vodní cestou dle svých představ. Nebo ti, kteří se jen chtějí nechat pohodlně vézt, si mohou vybrat některou pravidelnou plavbu na větší výletní lodi. Plavbu je možno kombinovat i s cykloturistikou a samozřejmě s návštěvou pamětihodností v okolí a ochutnávkou krajových specialit. Podél celé vodní cesty vede cyklotrasa.

Možnosti koupání

Biotop Dvůr Honětice
koupaliště Bajda Kroměříž
Koupaliště Morkovice-Slížany
Lom Kurovice
Městské koupaliště Otrokovice
Štěrkoviště Otrokovice
Přírodní koupací biotop Modrá

Další možnosti trávení volného času u nás naleznete na portálu kudyznudy.cz.

© Ranč Milovice  |  All rights reserved 2022
webdesign: youngprimitive, code: reseni.net